Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

  •          Toplam kalite yönetimi anlayışını benimseriz ve paylaşırız.
  •          Hastalarımıza en iyi tanı ve tedavi hizmetini sunarak, yaşam kalitesini yükseltir; hasta güvenliğini ve memnuniyetini her şeyin üzerinde tutarız.
  •          Hasta ve yakınlarını bilinçlendirerek tanı ve tedavi sürecine tam katılımını sağlarız.
  •          Ekip anlayışını benimseriz ve kurum bilincini yaşatırız.
  •          Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini attırarak nitelikli iş gücü yaratır; özverili birer sağlık çalışanı olmalarını sağlarız.
  •          Çalışanlarımıza en uygun çalışma ortamını oluşturur; alanda sahip olduğu riskleri azaltarak güvenliğini sağlarız.
  •          Uluslararası standartlarda tanı ve tedavi hizmeti sunan referans bir hastaneyiz.
  •          Sunduğumuz hizmeti sürekli geliştirerek tıbbın gelişimine katkıda bulunuruz.
  •          Çevreye olan etkilerin minimum düzeyde tutulmasını sağlarız.
  •          Yürürlükte bulunan yasal ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederiz